Amar – Querer – Gustar

Son tres cosas totalmente diferentes